Medior communicatieadviseur project Middengebied/Vijfde Dorp

Location
Nieuwerkerk aan den IJssel
Start date
01/02/2022
End date
31/07/2022
Hours
36

Gemeente Zuidplas
SRQ
SRQ157159
Share this request:
 
Functiebeschrijving
Vind je het leuk om de gemeente Zuidplas verder op de kaart te zetten met de ontwikkelingen in het Middengebied / Vijfde Dorp? Haal jij energie uit  communicatie en participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties binnen een gemeente die groeit? Lees dan snel verder!

Zuidplas: de gemeente die je laat groeien!
Zuidplas is een fusiegemeente die bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. We bestaan pas 10 jaar, en net als een echte tiener groeien we hard. Dat biedt kansen: in je dagelijkse werk én voor je carrière. Door onze ligging tussen Rotterdam en Gouda kun je jezelf ook aan grootstedelijke vraagstukken wagen. En de regio Midden-Holland waarin we ons bevinden, is eigenlijk een soort Nederland in het klein. Met een interessant speelveld, zowel politiek als geografisch.

Werken aan de integrale ontwikkeling van het Middengebied!
De gemeente Zuidplas werkt opgavegericht aan een grote gebiedsopgave met de integrale ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder. Op 19 mei 2021 is het masterplan Middengebied Zuidplaspolder (https://www.zuidplas.nl/de-nieuwe-zuidplaspolder) door de gemeenteraad aangenomen. In dit plan worden de contouren geschetst van een nieuw dorp met 8.000 woningen (onder de werktitel ‘het Vijfde Dorp’) en twee nieuwe bedrijventerreinen in een vernieuwend landschap. Dit plan is mede tot stand gekomen in constructieve samenwerking met bestuurlijke partners, ideeën van omwonenden, ondernemers en (natuur)organisaties. Met de provincie Zuid-Holland en Grondbak RZG Zuidplas heeft de gemeente Zuidplas tevens een bestuurlijke overeenkomst gesloten over de voorwaarden waaronder het Middengebied zal worden ontwikkeld.

Het masterplan en de bestuurlijke overeenkomst vormen de basis voor het opstellen van een bestemmingsplan en stedenbouwkundige- en landschappelijke uitwerkingen voor de gebiedsontwikkeling. Dit heeft in de komende periode prioriteit. In deze fase zal de gemeente ook starten met de civieltechnische voorbereidingen en gaat de gemeente grond in het plangebied verwerven. In 2024 wordt er naar verwachting gestart met de bouw.

Bij de planuitwerking betrekt de gemeente wederom inwoners, ondernemers, (natuur)organisaties en andere belangstellenden. In het plangebied – in totaal ca. 1000 hectare groot – bevinden zich ca. 250 grondeigenaren. Het gaat vooral om gronden met een agrarische bestemming (glastuin- en landbouw), maar er liggen ook veel woningen en enkele grote bedrijven in het Middengebied. De omgevingsmanager van de gemeente is in gesprek met deze grondeigenaren over de gevolgen van de plannen voor hun situatie. Ook is de omgevingsmanager verantwoordelijk voor de participatie rondom de ontwikkeling.

In het algemeen is zorgvuldige communicatie over de voortgang van de planontwikkeling en inspraakprocedures uiteraard van belang. Daarvoor ben jij aan zet. De ontwikkeling van het Vijfde Dorp van het Middengebied in de laaggelegen Zuidplaspolder haalt regelmatig ook het (nationale) nieuws. Dat biedt voor jou als communicatieadviseur unieke mogelijkheden om het Vijfde Dorp en Zuidplas verder te profileren. Ook is de ambitie een informatiecentrum te starten voor publieksinformatie. Genoeg uitdagingen dus!

Waar kom je te werken?
Als communicatieadviseur werk je binnen Directie Gebiedsontwikkeling & Opgaven voor de Opgave Ontwikkeling Middengebied. Je opdrachtgever is de Opgavemanager Ontwikkeling Middengebied, die integraal verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het Middengebied in brede zin en leidinggeeft aan de opgavegerichte projectorganisatie. De projectorganisatie heeft een Regieteam, dat zich richt op beleidsontwikkeling ten behoeve van de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de opgave, en een Projectteam, dat zich voornamelijk richt op de uitvoering van de ontwikkeling binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn gesteld.  

Welke collega zoeken wij?
Als communicatieadviseur ben je onderdeel van het Projectteam Ontwikkeling Middengebied en werk je met verschillende collega’s uit diverse disciplines samen aan de opgave voor de ontwikkeling van het Middengebied. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatiestrategie voor de ontwikkeling van het Middengebied. Je denkt mee met de omgevingsmanager en de senior communicatieadviseur over de communicatie en participatie en omgevingsmanagement tijdens de planvormingsfase. De senior communicatieadviseur ontwikkelt in samenwerking met de omgevingsmanager de omgevingsmanagement-, participatie- en communicatiestrategie. Voor de uitvoering hiervan sta je aan de lat, waarbij je eventueel samenwerkt met een communicatieadviesbureau voor de productie van communicatiemiddelen of de organisatie van participatieavonden of events. Je stemt goed af met de omgevingsmanager, de senior communicatieadviseur en de bestuursadviseurs van de gemeente.

Bovendien vind je het leuk om via jouw werk bij te dragen aan belangrijke ruimtelijke en maatschappelijke opgaven van vandaag, zoals de woningbouwopgave, klimaatbestendigheid, de energietransitie, duurzaamheid, en nieuwe ruimte voor economie en bedrijvigheid.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

 • Uitvoering geven aan de omgevingsmanagement-, participatie- en communicatiestrategie in de fase van planvorming en de voorbereiding van de uitvoering en het opstellen van deelcommunicatieplannen;
 • Actualiseren van stakeholderanalyses, in samenwerking met de omgevingsmanager, de senior communicatieadviseur en de projectteamleden;
 • Begeleiden van en ondersteunen bij de actieve participatie of gesprekken met brede groepen stakeholders, waaronder ondernemers, belangen- en actiegroepen en inwoners, in samenwerking met de omgevingsmanager en de senior communicatieadviseur;
 • Voorbereiden van (digitale) informatieavonden, meedenksessies, mijlpalen en andere (pers)momenten of events, eventueel in samenwerking met een extern adviesbureau;
 • Uitwerken van Q&A’s als vervolg op (digitale) informatieavonden
 • Begeleiden van en communiceren over formele inspraakmomenten in het kader van ruimtelijke ordeningsprocedures;
 • Voorbereiden en van communicatie-, participatie-, en inspraakmomenten;
 • Communicatie-, participatie-, en inspraakmomenten aankondigen en terugkoppelen via social media, periodieke nieuwsbrieven, de website, het intranet, persberichten en artikelen in de lokale krant Hart van Holland;
 • Begeleiden en coördineren van de online nieuwsbrief en andere communicatiemiddelen.
 • Schrijven en redigeren van teksten voor de interne en externe communicatiemiddelen
 • Actueel houden van project- en procesinformatie op de website, zowel op www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder als het digitale participatieplatform www.maakzuidplas.nl; idem op intranet;
 • Beantwoorden van e-mails die binnenkomen via de algemene inbox voor de ontwikkeling en de beantwoording van externe vragen van de pers en andere belangstellenden coördineren;
 • Uitzetten van een prijsvraag voor de naam van het Vijfde Dorp;
 • Contact onderhouden met de diverse communicatiebureau’s;
 • Meehelpen aan het ontwikkelen van een informatiecentrum en het opzetten van een vorm van publieksinformatie;
 • Monitoren van social media en het opstellen van reacties in samenwerking met de newsroom ZIN (Zuidplas in het Nieuws) en KCC (mediawatching).

Wat vragen wij van jou?

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur bij gebiedsontwikkelingen, ruimtelijke en/of bouwprojecten, bij voorkeur bij een overheidsorganisatie;
 • Je hebt ervaring met projectmatig en opgave-gestuurd werken;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met participatietrajecten, bij voorkeur   met ruimtelijke ordeningsprocedures (bestemmingsplannen) en gebiedsontwikkelingen;
 • Je hebt ervaring met het maken en verspreiden van nieuwsbrieven, websiteteksten, social media en schrijven van artikelen en blogs.
 • Je hebt ervaring met publieksinformatie en / of communicatie via een informatiecentrum;
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en vind het een uitdaging om de uitvoering op te pakken;
 • Je hebt gevoel voor politiek bestuurlijke aspecten van communicatie;
 • Je kunt goed samenwerken met verschillende disciplines, waaronder omgevingsmanagement, en je luistert naar de inbreng van collega’s;
 • Je ziet erop toe dat de interne organisatie van de gemeente wordt geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling;
 • Je bereidt de overleggen van de werkgroep Omgevingsmanagement, participatie en communicatie voor en ziet erop toe dat acties worden uitgevoerd.
 • Je bent zelfredzaam en stressbestendig;
 • Je bent een echte verbinder en houdt je hoofd koel!

Jouw profiel

 • Je bent 32-36 uur (0,8-0,9 fte) beschikbaar;
 • Bij voorkeur ben jij 1 februari 2022 beschikbaar;
 • Je beschikt over een relevante geronde HBO- of WO-opleiding op het gebied van Communicatie of een andere relevante studierichting;
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante en aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur voor een gemeente, provincie en/of rijksoverheid, bij voorkeur op het gebied van ruimtelijke projecten of integrale gebiedsontwikkelingen in een dynamische omgeving met verschillende stakeholders;

Inhuurdesk Gemeente Zuidplas

Inschrijven
Nieuwerkerk aan den IJssel
36
01/02/2022
13/01/2022
31/07/2022
Gemeente Zuidplas
SRQ157159
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Nieuwerkerk aan den IJssel
01/02/2022
31/07/2022
36
 
Functiebeschrijving
Vind je het leuk om de gemeente Zuidplas verder op de kaart te zetten met de ontwikkelingen in het Middengebied / Vijfde Dorp? Haal jij energie uit  communicatie en participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties binnen een gemeente die groeit? Lees dan snel verder!

Zuidplas: de gemeente die je laat groeien!
Zuidplas is een fusiegemeente die bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. We bestaan pas 10 jaar, en net als een echte tiener groeien we hard. Dat biedt kansen: in je dagelijkse werk én voor je carrière. Door onze ligging tussen Rotterdam en Gouda kun je jezelf ook aan grootstedelijke vraagstukken wagen. En de regio Midden-Holland waarin we ons bevinden, is eigenlijk een soort Nederland in het klein. Met een interessant speelveld, zowel politiek als geografisch.

Werken aan de integrale ontwikkeling van het Middengebied!
De gemeente Zuidplas werkt opgavegericht aan een grote gebiedsopgave met de integrale ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder. Op 19 mei 2021 is het masterplan Middengebied Zuidplaspolder (https://www.zuidplas.nl/de-nieuwe-zuidplaspolder) door de gemeenteraad aangenomen. In dit plan worden de contouren geschetst van een nieuw dorp met 8.000 woningen (onder de werktitel ‘het Vijfde Dorp’) en twee nieuwe bedrijventerreinen in een vernieuwend landschap. Dit plan is mede tot stand gekomen in constructieve samenwerking met bestuurlijke partners, ideeën van omwonenden, ondernemers en (natuur)organisaties. Met de provincie Zuid-Holland en Grondbak RZG Zuidplas heeft de gemeente Zuidplas tevens een bestuurlijke overeenkomst gesloten over de voorwaarden waaronder het Middengebied zal worden ontwikkeld.

Het masterplan en de bestuurlijke overeenkomst vormen de basis voor het opstellen van een bestemmingsplan en stedenbouwkundige- en landschappelijke uitwerkingen voor de gebiedsontwikkeling. Dit heeft in de komende periode prioriteit. In deze fase zal de gemeente ook starten met de civieltechnische voorbereidingen en gaat de gemeente grond in het plangebied verwerven. In 2024 wordt er naar verwachting gestart met de bouw.

Bij de planuitwerking betrekt de gemeente wederom inwoners, ondernemers, (natuur)organisaties en andere belangstellenden. In het plangebied – in totaal ca. 1000 hectare groot – bevinden zich ca. 250 grondeigenaren. Het gaat vooral om gronden met een agrarische bestemming (glastuin- en landbouw), maar er liggen ook veel woningen en enkele grote bedrijven in het Middengebied. De omgevingsmanager van de gemeente is in gesprek met deze grondeigenaren over de gevolgen van de plannen voor hun situatie. Ook is de omgevingsmanager verantwoordelijk voor de participatie rondom de ontwikkeling.

In het algemeen is zorgvuldige communicatie over de voortgang van de planontwikkeling en inspraakprocedures uiteraard van belang. Daarvoor ben jij aan zet. De ontwikkeling van het Vijfde Dorp van het Middengebied in de laaggelegen Zuidplaspolder haalt regelmatig ook het (nationale) nieuws. Dat biedt voor jou als communicatieadviseur unieke mogelijkheden om het Vijfde Dorp en Zuidplas verder te profileren. Ook is de ambitie een informatiecentrum te starten voor publieksinformatie. Genoeg uitdagingen dus!

Waar kom je te werken?
Als communicatieadviseur werk je binnen Directie Gebiedsontwikkeling & Opgaven voor de Opgave Ontwikkeling Middengebied. Je opdrachtgever is de Opgavemanager Ontwikkeling Middengebied, die integraal verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het Middengebied in brede zin en leidinggeeft aan de opgavegerichte projectorganisatie. De projectorganisatie heeft een Regieteam, dat zich richt op beleidsontwikkeling ten behoeve van de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de opgave, en een Projectteam, dat zich voornamelijk richt op de uitvoering van de ontwikkeling binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn gesteld.  

Welke collega zoeken wij?
Als communicatieadviseur ben je onderdeel van het Projectteam Ontwikkeling Middengebied en werk je met verschillende collega’s uit diverse disciplines samen aan de opgave voor de ontwikkeling van het Middengebied. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatiestrategie voor de ontwikkeling van het Middengebied. Je denkt mee met de omgevingsmanager en de senior communicatieadviseur over de communicatie en participatie en omgevingsmanagement tijdens de planvormingsfase. De senior communicatieadviseur ontwikkelt in samenwerking met de omgevingsmanager de omgevingsmanagement-, participatie- en communicatiestrategie. Voor de uitvoering hiervan sta je aan de lat, waarbij je eventueel samenwerkt met een communicatieadviesbureau voor de productie van communicatiemiddelen of de organisatie van participatieavonden of events. Je stemt goed af met de omgevingsmanager, de senior communicatieadviseur en de bestuursadviseurs van de gemeente.

Bovendien vind je het leuk om via jouw werk bij te dragen aan belangrijke ruimtelijke en maatschappelijke opgaven van vandaag, zoals de woningbouwopgave, klimaatbestendigheid, de energietransitie, duurzaamheid, en nieuwe ruimte voor economie en bedrijvigheid.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

 • Uitvoering geven aan de omgevingsmanagement-, participatie- en communicatiestrategie in de fase van planvorming en de voorbereiding van de uitvoering en het opstellen van deelcommunicatieplannen;
 • Actualiseren van stakeholderanalyses, in samenwerking met de omgevingsmanager, de senior communicatieadviseur en de projectteamleden;
 • Begeleiden van en ondersteunen bij de actieve participatie of gesprekken met brede groepen stakeholders, waaronder ondernemers, belangen- en actiegroepen en inwoners, in samenwerking met de omgevingsmanager en de senior communicatieadviseur;
 • Voorbereiden van (digitale) informatieavonden, meedenksessies, mijlpalen en andere (pers)momenten of events, eventueel in samenwerking met een extern adviesbureau;
 • Uitwerken van Q&A’s als vervolg op (digitale) informatieavonden
 • Begeleiden van en communiceren over formele inspraakmomenten in het kader van ruimtelijke ordeningsprocedures;
 • Voorbereiden en van communicatie-, participatie-, en inspraakmomenten;
 • Communicatie-, participatie-, en inspraakmomenten aankondigen en terugkoppelen via social media, periodieke nieuwsbrieven, de website, het intranet, persberichten en artikelen in de lokale krant Hart van Holland;
 • Begeleiden en coördineren van de online nieuwsbrief en andere communicatiemiddelen.
 • Schrijven en redigeren van teksten voor de interne en externe communicatiemiddelen
 • Actueel houden van project- en procesinformatie op de website, zowel op www.zuidplas.nl/denieuwezuidplaspolder als het digitale participatieplatform www.maakzuidplas.nl; idem op intranet;
 • Beantwoorden van e-mails die binnenkomen via de algemene inbox voor de ontwikkeling en de beantwoording van externe vragen van de pers en andere belangstellenden coördineren;
 • Uitzetten van een prijsvraag voor de naam van het Vijfde Dorp;
 • Contact onderhouden met de diverse communicatiebureau’s;
 • Meehelpen aan het ontwikkelen van een informatiecentrum en het opzetten van een vorm van publieksinformatie;
 • Monitoren van social media en het opstellen van reacties in samenwerking met de newsroom ZIN (Zuidplas in het Nieuws) en KCC (mediawatching).

Wat vragen wij van jou?

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur bij gebiedsontwikkelingen, ruimtelijke en/of bouwprojecten, bij voorkeur bij een overheidsorganisatie;
 • Je hebt ervaring met projectmatig en opgave-gestuurd werken;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met participatietrajecten, bij voorkeur   met ruimtelijke ordeningsprocedures (bestemmingsplannen) en gebiedsontwikkelingen;
 • Je hebt ervaring met het maken en verspreiden van nieuwsbrieven, websiteteksten, social media en schrijven van artikelen en blogs.
 • Je hebt ervaring met publieksinformatie en / of communicatie via een informatiecentrum;
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en vind het een uitdaging om de uitvoering op te pakken;
 • Je hebt gevoel voor politiek bestuurlijke aspecten van communicatie;
 • Je kunt goed samenwerken met verschillende disciplines, waaronder omgevingsmanagement, en je luistert naar de inbreng van collega’s;
 • Je ziet erop toe dat de interne organisatie van de gemeente wordt geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling;
 • Je bereidt de overleggen van de werkgroep Omgevingsmanagement, participatie en communicatie voor en ziet erop toe dat acties worden uitgevoerd.
 • Je bent zelfredzaam en stressbestendig;
 • Je bent een echte verbinder en houdt je hoofd koel!

Jouw profiel

 • Je bent 32-36 uur (0,8-0,9 fte) beschikbaar;
 • Bij voorkeur ben jij 1 februari 2022 beschikbaar;
 • Je beschikt over een relevante geronde HBO- of WO-opleiding op het gebied van Communicatie of een andere relevante studierichting;
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante en aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur voor een gemeente, provincie en/of rijksoverheid, bij voorkeur op het gebied van ruimtelijke projecten of integrale gebiedsontwikkelingen in een dynamische omgeving met verschillende stakeholders;
Inloggen